Herontwikkeling Pastoor van Arskerk


Stand van zaken augustus 2017

Graag willen de initiatiefnemers u informeren over de stand van zaken van het project:
 
Herontwikkeling naar woningbouw van de leegstaande Pastoor van Arskerk en het naastgelegen parochiehuis, gelegen aan de K. van de Coppellostraat 4 – 6, Delft.
Nadat de kerk in 2008 leeg kwam zijn er vele onderzoeken geweest naar hergebruik. Van gebedshuis tot horeca, van maatschappelijke functies tot woningbouw. Dit heeft niet geresulteerd tot een concreet resultaat. In 2014 is na overleg met de gemeente besloten om tot sloop over te gaan. Toch is daarvan afgezien. In goede samenwerking met Eric Vreedenburgh / Archipelontwerpers en de gemeente Delft is in juni 2015 een bouwplan getoond aan de parochianen, de buurtbewoners en overige belangstellenden. Mede op basis van de positieve reacties is het bouwplan verder uitgewerkt.
 
Het plan omvat in totaal 14 woningen in de koopsector.
 
De kerk wordt getransformeerd en krijgt daarmee een tweede leven. De bijzonder cirkelvormige constructie van de kerk blijft behouden. De koepel en de muren worden weggehaald zodat er aan autonome zuiver cirkelvormige colonnade overblijft. Binnen deze ruimtelijke constructie wordt op de kerkzaalvloer een klein blokje met 8 eengezinswoningen geplaatst. Op de plaats van de oude pastorie komen 5 woningen, 2 eengezinswoningen met daartussen 3 appartementen. Achter in de diepe tuin is een vrijstaande villa geprojecteerd.
 
Herontwikkeling Pastoor van Arskerk
 
Duurzaamheidaspecten krijgen grote aandacht. De woningen krijgen geen gasaansluiting, iedere woning krijgt een individuele warmtepomp, op de colonnade worden zonnecellen/collectoren geplaats en de ramen zijn voorzien van driedubbel HR + glas. Daarmede wordt ook het elektriciteitsgebruik geminimaliseerd. Door het kleinere bebouwde oppervlak en de transparante opbouw wordt het groene karakter versterkt. Alle bomen aan de straatzijde en langs de singel blijven staan. Parkeren wordt geheel op eigen terrein gerealiseerd.
 
De aanvraag voor een Omgevingsvergunning is in februari 2017 bij de gemeente Delft ingediend. Op 6 maart 2017 is er een informatieavond voor buurtbewoners en overige belangstellenden geweest. De tervisielegging heeft plaatsgevonden en er is een zestal zienswijzen ingediend.
 
Sinds september 2016 is de Stichting Heelweg (Hoofdweg 130, 9628 CS Siddeburen) als ontwikkelaar bij het project betrokken. Deze Stichting heeft als doel bijzondere woningbouwinitiatieven waarbij collectiviteit en duurzaamheid centraal staan te stimuleren. Gerard Schouten, architect, was de oprichter en stimulator van de stichting. Door een deel van zijn nalatenschap aan de stichting beschikbaar te stellen, maakte hij het mogelijk concrete initiatieven te ondersteunen.
De genoemde Stichting treedt als opdrachtgever op tot aan het verkrijgen van de Omgevingsvergunning. Ook onderzoekt De Stichting, passend binnen haar doelstellingen, de mogelijkheden hoe de kopers maximale invloed kunnen krijgen op de indeling en afwerking van de woningen.
Aansluitend op de ruimtelijke ordeningsprocedure zal in het najaar van 2017 de verkoop van dit unieke project starten. De start bouw is voorzien in het eerste kwartaal 2018. De doorlooptijd van de bouw bedraagt ongeveer 9 maanden.

Via de site www.vanars.nl zullen we informatie geven over de laatste ontwikkelingen rond dit bijzondere project. Via deze site kunnen geïnteresseerden ook reageren of vragen stellen.
 

Contact

Voor meer tekeningen kijk hier