Herontwikkeling Pastoor van Arskerk

Voor meer tekeningen kijk hier


Stand van zaken 21 februari 2017

Graag willen de initiatiefnemers u informeren over de stand van zaken van het project:
Herontwikkeling naar woningbouw van de leegstaande Pastoor van Arskerk en het naastgelegen parochiehuis, gelegen aan de K. van de Coppellostraat 4 – 6, Delft.

In goede samenwerking met Eric Vreedenburgh / Archipelontwerpers en de gemeente Delft is de afgelopen maanden op basis van de in 2015 getoonde massastudie een definitief bouwplan opgesteld en zijn verschillende onderzoeken uitgevoerd. Het plan omvat in totaal 14 woningen in de koopsector.
De kerk wordt getransformeerd en krijgt daarmee een tweede leven. De bijzonder cirkelvormige constructie van de kerk blijft behouden. De koepel en de muren worden weggehaald zodat er een autonome zuiver cirkelvormige colonnade overblijft. Binnen deze ruimtelijke constructie worden op de kerkzaalvloer 8 woningen geplaatst. Op de plaats van de oude pastorie komen 5 woningen. Achter in de diepe tuin is een vrijstaande villa geprojecteerd.

Ook duurzaamheidaspecten krijgen grote aandacht. Het groene karakter van de omgeving wordt door de transparante opbouw versterkt. Parkeren wordt geheel op eigen terrein gerealiseerd.
De aanvraag voor een Omgevingsvergunning is in februari 2017 bij de gemeente Delft ingediend.

Sinds september 2016 is de Stichting Heelweg (Hoofdweg 130, 9628 CS Siddeburen) als ontwikkelaar bij het project betrokken. Deze Stichting heeft als doel bijzondere woningbouwinitiatieven waarbij collectiviteit en duurzaamheid centraal staan te stimuleren. Gerard Schouten, architect, was de oprichter en stimulator van de stichting. Door een deel van zijn nalatenschap aan de stichting beschikbaar te stellen, maakte hij het mogelijk concrete initiatieven te ondersteunen.

De genoemde Stichting is bereid en in staat de ontwikkeling van het plan voor eigen rekening en risico ter hand te nemen tot aan het verkrijgen van de Omgevingsvergunning. Ook onderzoekt De Stichting, passend binnen haar doelstellingen, de mogelijkheden hoe de kopers maximale invloed kunnen krijgen op de indeling en afwerking van de woningen. Een van de mogelijkheden is het project in groepsverband te realiseren middels Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO).

In het voorjaar van 2017 zal naar verwachting de verkoop van dit unieke project starten. Wanneer de ruimtelijke ordeningsprocedures snel kunnen worden doorlopen zal de bouw van het project in het najaar 2017 kunnen starten.

Informatieavond / inloopbijeenkomst op 6 maart 2017.

Architect Eric Vreedenburgh en Stichting Heelweg willen iedereen op de hoogte brengen van de plannen en gelegenheid geven voor reacties of het stellen van vragen. Hiervoor wordt een inloopbijeenkomst gehouden in de pastorie van de Pastoor van Arskerk K. v.d. Coppellostraat 4 op:

Maandag 6 maart 2017. U kunt binnenlopen van 18.00 uur tot 20.30 uur.

Via de site www.vanars.nl zullen we informatie geven over de laatste ontwikkelingen rond dit bijzondere project. Via deze site kunnen gegeïnteresseerden ook reageren of vragen stellen.

Contact


Studie locatie Pastoor van Arskerk, Delft